"Mannox" is een geregistreerd merk bij het Benelux Merkenbureau in diverse klassen (reg. 1171599),
niets uit deze website mag gecopieerd worden, alle rechten zijn voorbehouden aan Ruvani Moragoda